top of page

互聯網專業協會(iProA)22周年會慶暨2021-2022年度常務理事會就職典禮在香港會展舉行,逾200人出席並邀請香港特別行政區創新及科技局局長薛永恆先生JP及中央駐港聯絡辦青年工作部部長張志華先生為主禮嘉賓。

圖片2.jpg
圖片1.jpg
圖片4.jpg
圖片5.jpg
LAM_5674.JPG
圖片3.jpg
BEN_9983.JPG
LAM_5719.JPG
BEN_9976.JPG
BEN_9996.JPG
BEN_9988.JPG
BEN_0007.JPG
bottom of page